phone icon
Combo tiết kiệm
Đã bán: 413

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 600g cua zon + 2 món ăn kèm chắc bụng.

Đã bán: 200

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 400g ốc hương thiên nhiên (chế biến xốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 96

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 1 phần tôm sú tươi ngon (chế biến sốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 80

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 500 gram tôm càng (chế biến xốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 30

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 500gr crawfish (chế biến xốt) + 2 món ăn kèm

Đã bán: 52

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người bao gồm: 300gr crawfish + 6 con tôm sú quảng canh + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 1184

Combo dành cho 2-3 người với thực đơn: 800g cua Y4 (chế biến 1 xốt) + 2 món ăn kèm tự chọn

Đã bán: 20

Combo dành cho 2-3 người với thực đơn: 700g ghẹ (chế biến 1 xốt) + 2 món ăn kèm tự chọn

Đã bán: 126

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2 - 3 người bao gồm: 2 con cua Cà Mau + 3 con tôm càng lớn

Đã bán: 52

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người bao gồm: 1 con cua Cà Mau + 500gram tôm sú, vẹm và 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 74

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 800g cua Y3 + 2 món ăn kèm chắc bụng.

Đã bán: 127

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 2 con cua đầy gạch (chế biến sốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 72

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 2 con tôm hùm canada (chế biến sốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 23

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người bao gồm: 4 con bào ngư + 3 con tôm càng lớn + 2 món ăn kèm chắc bụng

Để lại email để đăng ký nhận khuyến mãi nhé!
Vua Cua đang ở rất gần bạn đấy!
facebook facebook facebook facebook
Hãy kết nối & sẻ chia với chúng tôi nhé!