phone icon
Cua Cà Mau (giao sống)
Đã bán: 11

Cua thịt to (Y5) nhập chính gốc từ Cà Mau, đảm bảo 100% về độ tươi sống. 1kg tầm 2 con. Bao ăn, đổi trả nếu Cua có vấn đề. Bán theo kí.

Đã bán: 11

Cua gạch nhỏ nhập chính gốc từ Cà Mau, chứa đầy gạch trong mai cua. 1kg tầm 3 con. Bao ăn, đổi trả nếu Cua có vấn đề. Bán theo kí.

Đã bán: 10

Cua thịt nhỏ (Y4) nhập chính gốc từ Cà Mau, đảm bảo 100% về độ tươi sống. 1kg tầm 4 con. Bao ăn, đổi trả nếu Cua có vấn đề. Bán theo kí.

Đã bán: 35

Cua thịt vừa (Y3) nhập chính gốc từ Cà Mau, đảm bảo 100% về độ tươi sống. 1kg tầm 3 con. Bao ăn, đổi trả nếu Cua có vấn đề. Bán theo kí.

Để lại email để đăng ký nhận khuyến mãi nhé!
Vua Cua đang ở rất gần bạn đấy!
facebook facebook facebook facebook
Hãy kết nối & sẻ chia với chúng tôi nhé!