Nhà Hàng Vua Cua

Snack da cá hồi
39.100₫/ bịch

> Giao nhanh 60 phút

Súp Cua
99.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Răng Mực Cồ
95.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Mì trộn bơ tỏi
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Tôm hùm Canada (con)
490.000₫/ con

> Giao nhanh 60 phút

Crawfish
260.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

King Crab (phần)
1.475.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Xúc xích
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bắp Mỹ
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Khoai tây bi
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Trà táo xanh hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà vải sả tắc hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

No image
25.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

No image
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

No image
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

No image
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Mirinda cam
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

No image
59.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

No image
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

No image
35.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

No image
43.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken không độ
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

No image
129.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

No image
39.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Coronita Extra
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

No image
85.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden Rosee
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

No image
65.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Rượu vang trắng Casadonoso
790.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Hạt Chia Thêm
10.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Muối tiêu lốt
16.820₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Xem Thực Đơn
Vua Cua Market
Snack da cá hồi
39.100₫/ bịch

> Giao nhanh 60 phút

Súp Cua
99.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Răng Mực Cồ
95.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Mì trộn bơ tỏi
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Tôm hùm Canada (con)
490.000₫/ con

> Giao nhanh 60 phút

Crawfish
260.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

King Crab (phần)
1.475.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Hàu Pháp nướng
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Xúc xích
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bắp Mỹ
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Khoai tây bi
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Trà táo xanh hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà vải sả tắc hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà vải sả tắc hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
25.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Mirinda cam
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Mirinda cam
59.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Mirinda cam
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Mirinda cam
35.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Mirinda cam
43.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken không độ
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken không độ
129.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken không độ
39.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Coronita Extra
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Coronita Extra
85.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden Rosee
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden Rosee
65.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Rượu vang trắng Casadonoso
790.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Hạt Chia Thêm
10.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Muối tiêu lốt
16.820₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút